Parch dai auti Setil

Plaza dai auti alalergia per auti y curieres te la streda Setil a Urtijëi


L' azienda "Park Urtijei GmbH" aministrea ënghe l parch dai auti via n Setil. Ntan i mënsc de instà vën l parch dai auti aministrà diretamënter dala Park Urtijëi. Ntan i mënsc de inviern vën sun n toch dl parch njenià ca na plaza da jì cui jadins, che vën aministreda dal Hockey Club Gherdëina che se cruzia sia de la plaza da jadiné che ënghe dl parch dai auti.

La posizion strategica y zentrela dl parch dai auti ie si pont plu sterch. L parch ie sentà ite daujin ala furnadoia Urtijëi - Mont de Sëuc. Jan sëura l puent che cunlieia l parch dai auti cun l zënter de Urtijëi, arjonjen te 2 menuc (150m) l raion da jì a pe de Urtijëi, la plaza Stetteneck, la plaza de dlieja y la plaza de S. Antone.
L parch dai auti Setil ie l sëul de Urtijëi, che pieta ënghe a curieres la puscibltà de parchejé y à na capazità de 15 curieres y zirca 80 auti. L parchejé de camper vën cunsentì me via per l di, ntan la nuet ne vëniel nia lascià pro.

Orars de giaurida:

Ntreda di veiculi: dala 08:00 – 17:00.
Jì ora cul veicul: 24 ëura sun 24.
Jì ite y jì ora a pe: 24 ëura sun 24.

Maniera de paiamënt

Al vardian dl parch al mumënt dl parchejé.

Lista di priejes

Auto: 7,00€
Van / Camper: 14,00€
Motor: 4,00€
Curiera: 18,00€
Ceria ju la lista di priejes

Adres:
Parch dai auti Setil
Streda Setil 9
39046 Urtijëi

Orars de ufize: 08:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Tel. +39 0471 797 547
info@parkurtijei.it

Google Maps
Link Google Maps
GPS:
46.573245, 11.670618°